| |

Det rör på sig i Grönhögen

Gemensamhetsboende i Grönhögen I veckan har vi haft möte med planarkitekterna som tar fram detaljplanen för Syrenvägen. För att bilda en fastighet behövs en sk juridisk person som kommunen kan skriva avtal med. Det kan t ex vara en ekonomisk förening. Vi diskuterade placering av gemensamhetsboendet i Grönhögen. Strandskyddet omprövas när ny detaljplan tas fram. Vi utgår från att 100 meter är en rimlig gräns.

Om man tar hela ytan i anspråk landar tomten på cirka 5000kvm. Alternativt en mindre tomt nedanför lekplatsen. Kostnad för att flytta lekplatsen landar på gemensamhetsboendets konto. En möjlighet är att flytta lekplatsen till ruinen eftersom man ändå inte får bygga där. Det går också att anpassa storleken på tomten och ta del av lekplatsen i anspråk. Nästa steg är att skissa in förslag för bostäder på önskad markyta för vidare diskussion med kommunen.

Vill du hjälpa till? Nu bildas en arbetsgrupp för att komma igång och strukturera upp projektet Gemensamhetsboende Grönhögen. Flera från studiecirkeln fortsätter engagemanget men ytterligare talanger sökes. Har du erfarenhet av byggprojekt, bokföring, ekonomisk förening/företag, finansiering? Vill du vara bollplank? Bidra med glada tillrop? Det är ju många olika faser i ett projekt, din talang kan vara guld värd i ett specifikt skede. Maila eva@evadillner.com om du kan hjälpa till.


Detaljplaner Kommunen förbereder för geoteknisk undersökning av både Ytongområdet och Syrenvägen. Bollplanen förväntas gå ut på samråd på vårkanten. Den beskrivande texten är i stort sett klar, ritningar förbereds för godkännande av markägare, sen behöver allt gå en runda internt i kommunen till VA, gata och så vidare. Förhandsbesked för avstyckning av två tomter Parboäng, där varken strandskydd eller annan nej-paragraf råder, går nu rundgång i kommunens byråkrati.


Piren och muddring i Grönhögens hamn Både Ölandsbladet och Barometern rapporterade i veckan om arbetet. Muddringen förväntas vara klar inom två veckor. Piren är förstärkt och ny pir lagd i småbåtshamnen. Det blir jättefint, ett lyft för vår fina by.

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts