|

Första halvåret med Nätverk Sydöland

Dela

Igår hade vi sommarträff i Smedby, som avslutning inför sommaren, och den första vi setts IRL (in real life, eller på korrekt svenska, i verkligheten). I vår första halvårsrapport kan man se att vi hunnit med en hel del. Till mötet hade vi bjudit in pressen och politikerna i presidiet. Vi uppskattar att Anna-Kajsa Arnesson gjorde oss sällskap.

Leader – vad är det? Eva Engström inledde med att berätta om den nya strategin för Sydostleader 2023-2027 som är ute på remiss under sommaren. Mörbylånga kommun kommer vara med i Sydostleader under den här perioden vilket innebär att vi kommer ha möjlighet att söka bidrag för landsbygdsutveckling från Leader. Viktigt att strategin inrymmer sådant som vi vill utveckla i kommunen. Eva skickar ut handlingsplanen till Nätverket så att de kan läsa och lämna synpunkter.

Linnéa Larsson från Mellby och Gabriella Capucci från Gammalsby som sitter med i Sydostleader ungdomsgrupp berättade om sina tankar kring utveckling på Sydöland.
Några av deras tankar: För att ungdomar ska vilja vara kvar på Sydöland så måste det finnas något att göra på nära håll men också kommunikationer för att kunna ta sig till platser där det finns saker att göra. Man ville också uppmärksamma alla kulturella näringar som finns. Kreativa kollon för både barn och vuxna var en idé. Då vi har så vacker natur så vill man visa upp det och kan man då använda ungdomar som guider så fixar man även ett sommarjobb till ungdomarna på Sydöland. Fler flytbryggor, handla lokalt, cykelväg till bion, att anlägga viss del av  mark som blomsteräng för den biologiska mångfalden (tips: Hushållningssällskapet ger ut fröer gratis). En spontan avslutande mening: Det måste ju vara lättare att utveckla sydöland än att tvinga folk att flytta hit.

Under kvällen diskuterades halvårsrapporten utifrån några frågeställningar:
Hur ser arbetet ut i respektive grupp och är man nöjd med det som gjorts?
Cykelgruppen var väl inte så nöjda med sitt resultat då det fortfarande står still. Det ligger en skuld från gamla fyr till fyr projektet och det behövs rejält med pengar för att fortsätta. Solberga till Skärlöv är den delen som känns mest prioriterad. Peter Marklund tipsar om möjlighet att synka med där VA ska gå fram. När de sedan ska återställa kanske man kan få till en cykelväg. Han återkommer med kontaktuppgifter till cykelgruppen. Diskussion om cykelvägar som används som bilväg, kommunen tar med sig frågan om man kan sätta upp skyltar obehörig trafik förbjuden mellan Solberga, Löt – Gammalsby.

Bofrågegruppen har diskuterat gemensamhetsboende, påbörjat arbetet med att gå igenom byggbar mark. Kanske göra intervjuer/berättelser från dem som har sålt mark för att få fler intresserade av att stycka av. Ett förslag från mötet, kan man få de som går på Capella och liknande att stanna här och forsätta sin konstnärliga resa, med lägenheter och ateljéer, skrivarlyor, musikstudio? Finns olika lösningar i andra kommuner. Väcka tanken tidigt i utbildningen att man kan bo och verka på Öland.
Sammanfattning arbetsgrupp Bofrågor Information och diskussion om boende på äldre dagar, Lisa Lundqvist berättade om planerna för Bocirkelns gemensamma boenden i Södra Möckleby och Grönhögen. Inflyttningskampanj fortsättning från Kraftsamling Sydöland. Innan vi annonserar behövs varor i butiken, dvs tomter och detaljplaner. Mäklaren Peter Hallberg hjälpte oss att förstå vad som efterfrågas. Allt säljs! Vi diskuterade hur vi kan få loss fler tomter i Södra Möckleby.
Möte med planarkitekt Fredrik Meurling, Marcus Lundqvist och ordförande samhällsbyggnadsnämnden Per-Olof Johansson, en förtitt på hur hamnen/ytongområdet kan komma att se ut i Grönhögen med nya detaljplanen. Många frågor och givande dialog.
Diskussion i gruppen om detaljplanen för Syrenvägen i Grönhögen, MBAB och hur vi går vidare med att skaka fram tomter i Södra Möckleby.

Vatten och avloppsgruppen har kommit en bra bit tillsammans med kommunen och VA avdelningen och har eventuellt hittat en lösning för snabbare utbyggnad. Man arbetar med Mellby som första steg och Bjärby är näst på tur.

Kultur och samlingslokaler Smedby hembygdsförening funderar på att söka utvecklingsmedel för en ljudanläggning som sen kan hyras ut även till andra samlingslokaler. Man har också börjat titta på tillgängligheten i alla lokalerna. Hjärtstartare diskuterades och alla grupper uppmanades att till nästa gång ta reda på var det finns hjärtstartare i respektive by/socken.

Man kom fram till att arbetet i grupper ger kraft och energi. Det ger styrka att höra positiva exempel. Även om det blir en del punktinsatser så ger det möjlighet för fler att göra samma sak och har då någon att fråga som redan har gjort det. 

Frågor att arbeta med till hösten:

  • Kan vi få med ungdomarna i arbetet?
  • Mackar
  • Kommunikationer
  • Badstränder/aktiviteter för barnfamiljer
  • Läsa remisssvar angående Leader sydost och se var vi kan haka i eller göra tillägg. Här kan du läsa följebrevet och själva remissutgåvan.
Nätverk Sydöland i Smedby 6 juli 2021. Från vänster. Främsta raden Marion Rasmussen Nilsson, Anna-Lena Wilén. Andra raden Linnéa Larsson från Mellby och Gabriella Capucci från Gammalsby, Ulrika Parboäng, Hans Sabelström, Ylva Benderix, Anna-Kajsa Arnesson. Tredje raden Tova Johanssson, Eva Dillner, Ingela Johansén, Peter Marklund. Sista raden Peter Strand, Lisa Lundquist, Agneta Larsson. Foto: Anna-Sara Nilsson.

Mötet dessförinnan hölls av Gräsgårds socken.

Gräsgårds hamnförening har lagat sin pir och sökt utvecklingsmedel för att köpa in eller hyra en pumpanläggning för att tömma hamnen på slam och sediment. De har också påbörjat grävningar för att uppföra en servicebyggnad med dusch och toalett i hamnen. Till hösten planerar de för att skapa en historisk utställning om hamnens och fiskets historia.

Mackarna på Sydöland är väldigt viktiga serviceinrättningar i dagsläget men nya krav på isolering av rör och tankar kräver stora investeringar. 
Krav på nya rör för både pumpen i SM och Seby sommaren 2022. Det kräver provtagning och ev. sanering av marken. Vid behov av sanering förelägger kommunen en ansvarig, oftast nuvarande ägaren. Denne kan sedan rättsligt ställa krav för att få fler att vara med och betala.
Går att söka bidrag från landsbygdsprogrammet för att investeringar i drivmedelsstationer men inte för sådant som krävs enligt lag, investering i nya rör kanske kan beviljas. Det kanske kan vara möjligt att söka pengar från till exempel Sparbanksstiftelsen eller Utvecklingsmedlen.
I Byxelkrok finns en ovanjordisk containermack som AnnaSara var med när den byggdes. Kan vara ett alternativ ifall att de befintliga mackarna skulle avveckla sin verksamhet men prio ett är såklart att de ska finnas kvar.
Svårt för Nätverket att bidra i denna fråga i dagsläget, det viktiga är att det finns en god dialog mellan kommunen och pumpägarna.
På sikt kommer bensinbilarna troligtvis att fasas ut och det är viktigt att bygga ut laddinfrastrukturen istället. Mörbylånga kommun har varit med i en förstudie där 200 platser i Kalmar län pekats ut som intressanta för att bygga ut laddplatser och där finansieringsmodell för detta diskuterats. Slutrapport.pdf (coompanion.se) Som en uppföljning på studien ringer en konsult runt till ett antal av platserna och informerar om förutsättningarna och vilka stöd som finns att söka. En viktig del är att även elnätet måste byggas ut.

Kommunikation De olika representanterna i Nätverket sprider info om Nätverkets arbete på lite olika sätt i sina socknar. I Segerstad och Ås mailar man ut till intressenter på en maillista, i Södra Möckleby har föreningarna en gemensam chattgrupp samt träffas med jämna mellanrum för att diskutera viktiga frågor, Ventlige använder bloggen mycket och olika facebook-grupper för att nå ut och samla in info.
Vi skriver protokollen så att de kan spridas samt lägger upp dem på kommunens webb, så kan man hänvisa nyfikna dit.
Vi döper om Kraftsamling Sydölands fb-sida till Nätverk Sydöland. Bra om fler i nätverket kan tänka sig att vara administratörer där.
Vi tar fram en halvårsrapport om vad vi gjort hittills som vi kan sprida.
Viktigt att använda sig av pressen. Vi bjuder in till en sommarträff där även pressen bjuds in i samband med att vi sprider sommarrapporten.

Cykelgruppen Haft möte med kommunen (politiker och tjänstepersoner), Marianne Hedelin, STF och Södra Ölands Järnvägsförening om olika önskemål kring sträckan Skärlöv-Torngård som också är vandringsled. Om sträckan asfalteras kommer vandringsupplevelsen försämras. Ett alternativ kan vara att grusa för att även cyklister ska kunna ta sig fram. Järnvägsföreningen vill gärna få lägga räls en sträcka för att kunna erbjuda dressincykling. Kommunen tar synpunkterna med sig i fortsatt arbete.


Drivmedelsmackar En fundering, ser att mackdöden diskuteras i sociala medier. Bra att folk får upp ögonen. Det kommer ju att behövas inte bara traditionella drivmedel, men laddstolpar för bilar och cyklister, biogas, vätgas??? Nu får vi väl se vad som händer med mackarna som finns, men kanske någon vill satsa på en helt ny anläggning om de befintliga inte blir kvar. Jag tänker att södra Öland är nog ett rejält serviceområde med alla turister, husbilar och båtar. När det ändå satsas och ska byggas nytt, kanske man kan så fröet att “någon” tar sig an prio #2 för landsändans överlevnad.

Husbilar Ett förslag under våren är möjligheten för privatpersoner att erbjuda husbilsparkering för några nätter för några få husbilar, om det skulle vara möjligt regelmässigt. I Glasriket har man tagit fram en folder för den som funderar på att etablera en ställplats. Mycket bra info.


Ölands turism har precis lanserat en samlingssida med alla ställplatser på Öland.

close

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.