Ursäkta, men hur motiverar man detta?

Dela

Jag får ofta frågan om utställningar på hemmaplan. Visst tycker de att det är roligt att jag ställer ut i Indien, USA och runtom Europa, men hemmapubliken vill ju också ta del av det jag gör. Den naturliga vägen till hemortens beundrare är via Höglandets konstronda “en förening av konstnärer som har sina ateljéer på det Småländska Höglandet.” Nog har jag väl tillräckliga meriter för det? Jag är med i både KRO, Konstnärernas Riksorganisation och KC, Konstnärscentrum. Jag är internationellt yrkesverksam konstnär med eget företag, representerad i privata och offentliga samlingar i Indien, USA, England, Tyskland, Turkiet, Belgien, Norge och Sverige. Ateljé har jag hemma där färgen flödar…

Jag skickade in CV och bilder på min konst. Döm om min förvåning när svaret kom:

“Tack för din ansökan! Konstjuryn vid Höglandets konstronda har tagit del av din ansökan. Juryn beslutar att avslå din ansökan. För konstjuryn vid Höglandets konstronda

Konstrondans kommitté består av redan invalda medlemmar, och inte konstansvariga i kommun eller region, som oftast är fallet på andra håll i landet.

Ursäkta, men hur motiverar man detta?
Om inte mina meriter räcker, vem ska då få vara med på konstrondan?

Om de bara vore en privat förening som öppnar sina ateljéer så får de väl bjuda in vem de vill. Men nu sponsrar alla höglandskommunerna samlingsutställningen, den vandrar mellan Eksjö Museum, Vetlanda Museum, Nässjö Konsthall och Sävsjöbygdens konstförening. I allmänhetens ögon blir alltså konstrondan en officiell funtion för traktens konstnärer sponsrad av skattepengar. Då bör alla yrkesverksamma konstnärer kunna vara med.
Till saken hör att det inte är första gången jag sökt till konstrondan. Jag har redan blivit refuserad två gånger tidigare. Båda gångerna hade jag uppmanats att söka in av yrkesverksamma konstnärer. Första gången, rätt tidigt i min karriär, var det en av de mer renommerade medlemmarna som ville ha mig med. “Sök, du platsar, vi behöver fler som dig.” Han var lika förvånad som jag att jag inte kom med. Andra gången var det också en framstående konstnär som sa “på dem igen, klart du ska vara med!”. När jag fick nej igen fattade hon inte heller vad det var frågan om.

Har man väl kommit in, då är man med för evigt. Den här gången tänkte jag, nu är jag så meriterad så de kan inte tacka nej. Och folk undrar ju, varför är du inte med. På det har jag inget bra svar.

Å andra sidan blir man sällan profet i sin egen stad.
Under årens lopp har många kreativa personer blivit refuserade och tillplattade innan de nått framgång. Mer om detta skriver jag i kapitlet Ge aldrig upp i boken Konstnären, arrangörerna & politiken.

PS – så kom svaret:
“Konstjuryn består av tre medlemmar utsedda av årsmötet och juryns beslut är enhälligt. Juryn anser att dina bilder inte håller kvalitetsmässigt. Beslutet har meddelats dig och styrelsen.”

Den uppföljande frågan från mig blir naturligtvis:
“Ansökan efterfrågar inte bara bilder utan även meriter från konstnärens CV. Eftersom de är del av ansökan undrar jag hur de vägs in?”

Väntar på svar…

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts