SWEA Art International Exhibition in Brussels, Belgium

English pdf         Svenska pdf         Francais pdf
English:
SWEA Art International
Invites you to the
E X H I B I T I O N
May 9 – June 9, 2014
in the Swedish Church
Avenue des Gaulois 35, 1040 Bryssel
Vernissage on May 9, 2014
from 18-21 h

The Ambassador of Sweden in Belgium,
Ms Ulrika Sundberg, will open the exhibition at 18h15.

The exhibition is available during the
Church’s usual opening hours:
Tuesdays and Thursdays 10-18h
Wednesdays 10-19h
Fridays 10-16h
Sundays 10.30-14h
Metro Mérode/Parc Cinquantenaire

Eha Arg
Siv Arvelid
Eva-Lotta Axelsson
Birgitta Åsgärde Asp
Cicela Björk
Annette Blom Nilsson
Qristina Bodor
Lena-Kajsa Degerlid
Eva Dillner
Maud Frykberg
Susanna Furuhjelm
Tove M Gjessing
Gunilla Häll
Annette Johnnerfelt
Amanda Kay
Gunilla Kay
Inger Klintstam
Gabriella Legillon
Astrid Liljegren
Ulla-Britt Lundberg
Keity Klynne
Britt-Mari Mühlestein
Christina Måneskiöld
Sophia Nelson
Margareta Nilson
Bodil O’Connor
Ingeborg Radler
Eva Tensjö Vandenplas
Catarina Yates-Lewenhaupt
Gabriella Zaunders
Lena Önnesjö Lobo

SWEA Art International is a network for all creative women within SWEA. Our aim is to be a source of inspiration to start creating for those who have not yet dared to do it.
We work together, inspire each other, organize workshops and exhibitions, exchange experience and ideas, visit exhibitions, meet artists. SWEA Art International started 10 years ago and since then several workshops and exhibitions have been organized all over Europe. Today we have around 250 members in the entire world. See also our website: art.swea.org.

SWEA, Swedish Women’s Education Association International, Inc. is a global non-profit organization for Swedish speaking women who live or have lived abroad. It was founded in Los Angeles in 1979. Princess Christina, Mrs. Magnuson is Honorary President.
SWEA’s objective is to protect the Swedish language, and to support and promote Swedish culture and traditions. In addition, SWEA will act as an intermediary in supplying personal and professional contacts and establish a network for its members throughout the world. With nearly 8000 members, SWEA currently has about 80 local chapters in 40 countries on five continents. www.swea.org
Svenska:
SWEA Art International
Välkommen till
KONSTUTSTÄLLNING
9 maj – 9 juni 2014
i Svenska Kyrkan
Avenue des Gaulois 35, 1040 Bryssel
Vernissage den 9 maj 2014
kl 18-21

Sveriges ambassadör i Belgien Ulrika Sundberg
öppnar utställningen kl 18.15.

Övriga dagar är utställningen öppen under
kyrkans öppettider:
Tisdag och torsdag 10.00-18.00
Onsdag 10.00-19.00
Fredag 10.00-16.00
Söndag 10.30-14.00
Metro Mérode/Parc Cinquantenaire

Eha Arg
Siv Arvelid
Eva-Lotta Axelsson
Birgitta Åsgärde Asp
Cicela Björk
Annette Blom Nilsson
Qristina Bodor
Lena-Kajsa Degerlid
Eva Dillner
Maud Frykberg
Susanna Furuhjelm
Tove M Gjessing
Gunilla Häll
Annette Johnnerfelt
Amanda Kay
Gunilla Kay
Inger Klintstam
Gabriella Legillon
Astrid Liljegren
Ulla-Britt Lundberg
Keity Klynne
Britt-Mari Mühlestein
Christina Måneskiöld
Sophia Nelson
Margareta Nilson
Bodil O’Connor
Ingeborg Radler
Eva Tensjö Vandenplas
Catarina Yates-Lewenhaupt
Gabriella Zaunders
Lena Önnesjö Lobo

SWEA Art International är ett nätverk för alla skapande kvinnor inom SWEA. Vi vill vara en inspirationskälla att börja skapa för dem som ännu inte vågat. Vi arbetar tillsammans, inspirerar varandra, arrangerar workshops och utställningar; utbyter erfarenheter och idéer, besöker utställningar, träffar konstnärer.SWEA Art International startade för 10 år sedan och sedan dess har vi träffats många gånger för workshops och utställningar runt om i Europa. Idag har vi ca 250 medlemmar över hela världen.

SWEA Art International är ett privat organiserat nätverk mellan enskilda Sweor och SWEA International bär inget ansvar i samband med dess aktiviteter. För mer information och kontaktuppgifter, besök SWEA Arts hemsida: art.swea.org

SWEA, Swedish Women’s Educational Association, är en global ideell förening och ett nätverk för svenskor och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands. SWEA är den största ideella Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och vårt syfte är att främja det svenska språket samt sprida svensk kultur och tradition. www.swea.org

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts