Integration Art Exhibit in Szczecin Poland

Dela

Follow exhibition and news coverage at https://www.facebook.com/events/228674847337307/

PictureC313 40x40cm 16×16″ ©2010 Eva Dillner $450 / 3150SEK

Text in English and Polish alternates:
One of my paintings is on its way to Poland for international art exhibit INTEGRATION. A big thanks to Bengt Saltö and all the people involved in the project.

PL / EN

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Service Inter-Lab oraz Konst & Hälsa serdecznie zapraszają na wystawę sztuki międzynarodowej

„INTEGRATION”
(„INTEGRACJA”)

która odbędzie się w dniach 31 marca – 01 kwietnia 2014 na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Service Inter-Lab przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie.

Wernisaż odbędzie się 1 kwietnia w godzinach 12:30 – 12:50 w Sali Rady Wydziału (nr 010) w ramach seminarium podsumowującego South Baltic Training Program.

Faculty of Management and Economics of Services Szczecin University, Service Inter-Lab and Konst & Hälsa invite you for the international art exhibition

„INTEGRATION”

which will take place March 31 – April 1, 2014 at the Faculty of Management and Economics of Services Szczecin University, Service Inter-Lab, ul. Cukrowa 8 in Szczecin.

The vernissage will take place on April 1 in between
12:30 -12:50 in the Faculty Council’s Hall (nr 010), as part of the stakeholder seminar for South Baltic Training Program.

____________________________________________________

Projekt „INTEGRATION” –

to międzynarodowa wystawa sztuki współczesnej będąca efektem pracy 30 artystów z ponad 10 różnych krajów świata. Integracja jest pojęciem bardzo szerokim i wielopłaszczyznowym, więc przemyślenia zaangażowanych w stworzenie wystawy artystów odnoszą się zarówno do relacji międzyludzkich jak i integracji społecznej, międzynarodowej, międzykulturowej, między osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi czy międzypokoleniowej. Wystawa sama w sobie to także integracja różnych form sztuki i wizji artystycznych oraz ich twórców. Poprzez prezentację „INTEGRATION” w Szczecinie i przyjazd kilku naszych reprezentantów chcemy wzmocnić przekaz wystawy, stworzyć artystom możliwość maksymalnego rozwoju na arenie międzynarodowej i budować sieć kontaktów umożliwiającą współpracę w przyszłości oraz integrację globalnego środowiska artystycznego.

Project „INTEGRATION” –

international exhibition of modern art appeared as an effect of work of 30 artists from more than 10 countries in the world. Integration is a very wide term with a very broad meaning, therefore reflections of the artists are very deep and relate to interpersonal relations as well as social, international, cross-cultural, intergenerational integration and acceptance of persons with disabilities. This exhibition is intrinsically also a way for integrating differenf forms of art and artistic visions and also theirs creators. Through rolling out „INTEGRATION” in Szczecin and arrival of our few representatives we would like to strengthen exhibition’s overtone, create the possibilities for the artists to develop on the international arena and build a contacts’ network enabling future cooperation and integration of global artists’ society.
____________________________________________________

Konst & Hälsa-

(Sztuka & Zdrowie) pomysł na taki temat wystawy zrodził się w Karlskronie, w szwedzkiej pracowni artystycznej, która chętnie gości u siebie artystów z różnych stron świata, pomaga rozwijać się zarówno profesjonalistom jak i artystom-amatorom, a także ludziom niepełnosprawnym oraz realizuje wiele wystaw, szkoleń, seminariów, prezentacji i projektów międzynarodowych. Drzwi Konst & Hälsa są otwarte dla każdego! Zapraszamy do współpracy.

(Art & Health) the idea of exhibition’s theme came out in Karlskrona, form art work group in Konst & Hälsa. This studio eagerly host artists from all over the world, helps to develop both professionals and amateurs and also disabled people. We arrange many exhibitions, trainings, seminars, presentations and international projects. The Konst & Hälsa door are always open for everyone! New partners are welcome.

„Paint for life!”
https://www.facebook.com/pages/Konst-Hälsa/173704492107
____________________________________________________

Bengt Saltö-

właściciel Konst & Hälsa i słynny w Europie szwedzki artysta.

owner of Konst & Hälsa and famous in Europe swedish artist.

http://www.salto.info/
____________________________________________________

South Baltic Training Program-

(SBTP) Program Szkoleniowy Krajów Południowego Bałtyku to międzynarodowa inicjatywa podnoszenia kompetencji zawodowych w oparciu o współpracę międzynarodową, realizowana w ramach programu unijnego Interreg. Celem projektu SBTP jest umożliwienie uczącym się studentom zdobycie doświadczenia w pracy dopasowanej do ich specyfiki w firmie z innego kraju biorącego udział w projekcie oraz rozwój transgranicznej przedsiębiorczości. Współpracy w obecnej edycji podjęło się 5 krajów nadbałtyckich: Polska, Niemcy, Dania, Szwecja i Litwa. Partnerem po stronie polskiej jest Uniwersytet Szczeciński. Jedna z uczestniczek programu SBTP pochodząca ze Szczecina , właśnie odbywa praktykę w Konst & Hälsa.

(SBTP) is an international initiative for rising job qualifications and international cooperation powered by EU Interreg program. The SBTP’s aims are to enable students to gain professional work experience in the company form one of other participating countries, fitted to student capability, and also to develop cross-border enterpreneurship. 5 countries from around the Baltic Sea are taking part in current edition: Poland,Germany, Denmark, Sweden and Lithuania. Partner company form Poland is University of Szczecin. One of our SBTP interns from Szczecin is now serving an internship in Konst & Hälsa.

March 27: “Today in Konst & Hälsa we had a press conference. We will appear soon in the biggest local newspaper BLT and TV4! On the photos: artists, organisers of SBTP project and intern from Szczecin. We would like to thank our main sponsor, Swedish bank Swedbank, for giving us 20000 kr for project “INTEGRATION” realisation in Poland! Thank you!”

Follow exhibition and news coverage at https://www.facebook.com/events/228674847337307/


Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts