2013

As we leave 2013 behind I thought it would be appropriate to summarize the year. Let’s start with the art exhibits of 2013:
Nu när vi lämnar 2013 bakom oss passar det bra att summera året som gått. Vi börjar med årets utställningar:
2013

  • DOM, members group show at Galleri KC Väst, Gothenburg, Sweden. Mural painting live Dec 14-15. Nov 30 – Dec 15.
  • Integration, group show, Galleri KH, Karlskrona, Sweden. Nov 15 – Dec 31.
  • Seascapes, Bego Ezair Gallery, New York, NY, USA. June 1 – 30. Reception Wednesday June 5, 6-8pm.
  • Commissioned works and more…, Friluftsfrämjandet Eksjö, Sweden, May 4
  • Galleri Passagen, Solo Show, Årjäng, Sweden, April 27 – May 17
  • Art at Work (Konst på jobbet) Solo show in corporate setting. Sweden, February.
Sales have been pretty good, on the public art front I’m now represented in one more municipality in Sweden and have added a few more corporate and private clients in Sweden and abroad.

The paint flowed easily, in spurts, that’s how I work, and a number of paintings were finished during the year.
Försäljningen har gått bra och nu är jag representerad i ännu en kommun i Sverige och har dessutom fler privata och företagskunder både inom och utanför Sverige.

Måleriet har flutit på bra, jag är periodare på allt, men en hel del verk blev färdiga, signerade och monterade under 2013.
Press coverage and media attention continued in 2013. New this year was my role as regional spokesperson for KRO (The Swedish Artists´ National Organization) in Jönköpings län:
Att synas och höras i press och media hör till konstnärens och författarens yrke. Under året blev jag tillfrågad att vara talesperson för KRO i Jönköpings län. Eftersom förutsättningarna för de yrkesverksamma konstnärerna ligger mig varmt om hjärtat tackade jag JA:
Art Show Themes and Projects. I was asked to join a group of five artists to collaborate on an art exhibit concept. Rather than meet IRL, In Real Life, the creative process happened on-line in a group email on Facebook. We’re now waiting to hear which major art galleries want to sponsor the PENTACLE art exhibit.

Inspired by the creative flow in project Pentacle, I sorted my own artwork into exhibit themes:
Utställningsteman och projekt. Under året blev jag inbjuden att skapa ett utställningsprojekt tillsammans med fyra konstnärer. Vi har inte träffats IRL, In Real Life, utan utvecklade konceptet i ett gruppmail på Facebook. Nu ligger utställningsansökningarna ute för att förverkliga PENTACLE.

Sporrad av det kreativa flödet i Pentacle delade jag upp min egen konst i olika utställningsteman:
Another Art Calendar was created (2014) with a new contest to Name the Art, where you can win some really fine original paintings. Contest runs through March 21, 2014.
Ännu en konstalmanacka gavs ut (2014) med en ny tävling att döpa konsten. Vinsterna är tre olika diptyker i original. Tävlingen pågår t.o.m. 21 mars, 2014.
Last, but definitely not least, is a major book project to chart the entire Swedish art scene, from a professional artists’ point of view. Since most of the money is in the public sector here, it’s in many ways more complicated to understand how it all works. To date about 50 chapters have been written, another 15-20 remain. The draft is posted on-line for readers to follow, interact with and comment on as the book takes shape. Loosely translated the book title is The Artist, Organizers and Politics. Planned release 2014 in print, audio and e-book formats.
Sist men inte minst, bokprojektet Konstnären, arrangörerna & politiken. Utkasten som kapitel  skriver jag på hemsidan så läsare kan följa bokens tillkomst samt kommentera inläggen. Att vara yrkesverksam konstnär i Sverige är inte lätt. Jag försöker kartlägga allt man behöver veta och förstå, som konstnär, som arrangör och som politiker. Boken är ämnad för alla som har intresse av konst. Med bokens hjälp kan vi skapa bättre förutsättningar för att vi ska kunna leva på vår konst. Runt 50 kapitel är skrivna, återstår 15-20. Planerad utgivning 2014 i tryck och som e- och ljudbok.

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts