Arbetsgrupp cykelleden – Nätverk Sydöland
| |

Arbetsgrupp cykelleden – Nätverk Sydöland

Nästa vecka sätter vi igång arbetsgruppen för att punkta upp vad som behövs för att färdigställa cykelleden. Arbetsgruppen består av Peter Strand (sammankallande), Ylva Benderix, Eva Dillner och Hans Sabelström. Ölands kommunalförbund söker möjligheter för finansiering att göra klart. Enligt dem återstår nu sträckorna Grönhögen-Ås och Torngård-Skärlöv. Jag är rätt säker på att den som…

Nätverk Sydöland feb/mars 2021
| |

Nätverk Sydöland feb/mars 2021

Såhär i början ses vi en gång i månaden för att få upp styrfarten. Tack Eva Engström för mötesanteckningar som gett stommen till hela inlägget. På mötet i februari diskuterade vi frågor som prioriterats av nätverket. Många av frågorna hänger ihop och kan slås samman. Äldreomsorgsplanen ska upp i nämnden i februari och ut på…

Vi har bara ett Öland – uppföljning
|

Vi har bara ett Öland – uppföljning

Allt ryms inte i en insändare. Vi har bara ett Öland publicerades i Barometern och Ölandsbladet, och kommer inom kort på kulturorganet Alvarsamt. Jag återger texten även här, så blir inläggets vidare resonemang lättare att läsa. Vi har bara ett ÖlandStäder finns överallt med alla problem de medför. Färjestaden har redan sönderslagna busskurer, brända bilar…

Ett förändrat strandskydd på remiss
|

Ett förändrat strandskydd på remiss

Just nu är ett förslag till förändrade strandskyddsregler ute på remiss. Jag har tidigare beskrivit hur nuvarande begränsningar försvårar möjligheterna att hitta byggbar mark på Sydöland. I dagens inlägg samlar jag länkar och dokumentation, för den som vill sätta sig in i hur man tänkt. Hör gärna av dig om du har synpunkter. Utredningen tar…

Det rör på sig i Grönhögen
| |

Det rör på sig i Grönhögen

Gemensamhetsboende i Grönhögen I veckan har vi haft möte med planarkitekterna som tar fram detaljplanen för Syrenvägen. För att bilda en fastighet behövs en sk juridisk person som kommunen kan skriva avtal med. Det kan t ex vara en ekonomisk förening. Vi diskuterade placering av gemensamhetsboendet i Grönhögen. Strandskyddet omprövas när ny detaljplan tas fram. Vi utgår…

Vad tycker folket?
|

Vad tycker folket?

Jag har fått många svar på senaste inlägget där jag ställde frågan VAD TYCKER FOLKET? Eftersom det också varit tidigare diskussioner och mailtrådar har jag försökt samla ihop allihop så vi inte tappar bort viktiga synpunkter: Om grupperna ska vänta på varandra, händer inte mycket, utan det blir som med alla andra försök, att allt…

Nätverk Sydöland 14 jan 2021
|

Nätverk Sydöland 14 jan 2021

Vi börjar komma igång, snart är nog alla representanter på plats för varje socken. Alla känner sig inte redo att göra prioriteringar bland sakfrågor utan vill lyssna runt i socknarna först. Därför gör vi en ny prioriteringsrunda inför nästa träff om tre veckor: Strandskydd Bostäder Seniorboende Inflyttning Hamnarna Båtfärja Cykelleden Toaletter Ödehus/tomma lokaler Kontorshotell Alunskolan…

Nätverk Sydöland
|

Nätverk Sydöland

Nätverk Sydöland hade sitt första möte i december, med överlämning från uppstartgruppen och Kraftsamling Sydöland, introduktion av oss som ska representera socknarna samt en runda vad vi fått med oss som viktiga frågor att lyfta för Sydöland. På kommunens hemsida ligger nu info om nätverket och representanter från de sex socknarna. Även lokaltidningarna informerar Nytt…