Mötet med markägare en fullträff
|

Mötet med markägare en fullträff

Att bjuda in markägare till informationsmöte med kommunen blev en fullträff. Vi är så nöjda. Bofrågegruppen i Nätverk Sydöland har stött och blött frågan – hur kan vi gå tillväga? Hur kan vi hitta fler möjligheter för bostäder? En förutsättning för inflyttning samt stävja utflyttningen från Sydöland. Kommunen kan inte uppmuntra markägare att stycka av…

Informationsträff Nätverk Sydöland

Informationsträff Nätverk Sydöland

Lite sen i publiceringen, men ville få med uppdateringen efter bloggen flyttat till hemsidan. Till januarimötet hade Ås socken bjudit in våra kommunpolitiker: Hej och varmt välkomna till en informationsträff med Nätverk Sydöland!Nätverk Sydöland bildades för nästan exakt ett år sedan, som ett resultat av projektet Kraftsamling Sydöland, med syfte att genom dialog stärka samverkan…

Bättre buss-service på Sydöland – hur skulle det kunna se ut?

Bättre buss-service på Sydöland – hur skulle det kunna se ut?

Träffarna för Nätverk Sydöland roteras mellan våra socknar. Senast var det vi i Ventlinge som stod på tur. Torbjörn Arvidsson har nu tagit över efter Johan Bjärkse som min medrepresentant för Ventlinge socken. Stort tack till Johan och välkommen Torbjörn! Vår inbjudan: Bättre buss-service på Sydöland – hur skulle det kunna se ut?  Tanken är…

Äger du mark på Sydöland?
|

Äger du mark på Sydöland?

Bofrågegruppen i Nätverk Sydöland ser att folk vill flytta hit. Då behövs byggbar mark. Detaljplaner är på gång i Grönhögen samt några tomter i de andra byarna. Men vi tror det finns intresse för mer. Att stycka av mark kan kännas krångligt och komplicerat. Vi vill underlätta processen och kontakten mellan markägare och kommunen.Bofrågegruppen i…

Funderar du på att stycka av mark till bostäder?
|

Funderar du på att stycka av mark till bostäder?

Nyheter från Bofrågegruppen i Nätverk Sydöland Stycka av mark Bofrågegruppen i Nätverk Sydöland försöker göra det enklare för markägare att få svar på frågor. Hur går det till? När behöver jag förhandsbesked kontra detaljplan? Efterfrågan på bostäder på Sydöland är större än utbudet. Vi hade tänkt bjuda in till fysiskt möte med kommunen men det…

Vandringsled blir cykelled
| |

Vandringsled blir cykelled

Efter alla turer har kommunen bestämt sig. “Cykelleden Fyr till Fyr. KS (Kommunstyrelsen) presidium har efter dialogen med bland annat representanterna i Nätverket under sommaren och därefter vidare undersökningar av förvaltningen beslutat att låta ÖKF (Ölands kommunalförbund) lämna in ansökan till Länsstyrelsen om tillstånd för utbyggnad av sträckan Solberga – Skärlöv, med tillägget att beläggningen…