På äldre dagar
| |

På äldre dagar

Äldreomsorgsplan Mörbylånga kommun tar fram en ny äldreomsorgsplan, den är nu ute på remiss. Digitalt remissmöte den 27 april kl. 17.00 via plattformen Microsoft Teams. Under remisstiden har medborgare, organisationer och myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, senast 31 maj 2021. I januari skrev Ölandsbladet om behoven framöver. Det behövs fler platser för dementa,…

Vilken bukett av ord beskriver Sydöland?
| |

Vilken bukett av ord beskriver Sydöland?

Tack Johan Bjärkse för rubriken! Nästa träff för Nätverk Sydöland är det Ventlinge sockens tur. Vi vill ta upp den stora frågan  Vart är vi på väg? Vilken bukett av ord beskriver Sydöland? Antalet turister som söker bad på södra Öland har ökat markant de senaste åren och de blir förvånade när det mesta som…

Skötsel av buskar, träd och perenner

Våren Fjärilsbuskar Höjd Blommor Empire Blue 2 m Blåvioletta Groovy Grape 2,5 m Mörkt blåvioletta White Profusion 2 m Vita Nanho Blue 1,5-2 m Lilablå Fjärilsbuskar Syrenbuddleja Buddleja davidii Buskar som beskärs varje år producerar nya skott precis ovanför marken. De kan beskäras ner till ungefär 20 centimeter ovanför marken. Detta kan verka drastiskt men…