Debattartiklar

Under tiden jag skrev boken Konstriket fick jag även frågan om jag ville vara talesperson för KRO/KIF i regionen. Vår politiska sekreterare introducerade länsvisa debattartiklar för att få genomslag i lokalpressen. Att ha en representant i varje region som skrivit under artiklarna i tillägg till riksordföranden gav artiklarna betydligt större spridning än om de bara…

Følelse og sammentrækkelighedsfaktoren

En ny model for psykosomatiske sygdommes opståen av Richard Pavek översättning Tove Asmussen Richard R. Pavek er leder af The SHEN Therapy Institute. Nærværende tekst var manuskript til et foredrag holdt på opfordring ved den stiftende konference for The Chinese Society for Behavioral Medicine and Biofeedback,16.januar 1988 i Tainjin, Den Kinesiske Folkerepublik. Manuskriptets originale amerikanske…

Information om SHEN terapi – Tove Asmussen

Information om SHEN terapi av Tove Asmussen (Nærværende artikel blev publiceret i det norske blad “Alternativt Nettverk” i nr.6/l997 – i en lidt ufuldstændig version). Information om SHEN®* terapi af Tove Asmussen. * SHEN® er ett registreret “Service Mark” for the SHEN Therapy Institute, Sausalito, California, USA I sommeren l993 fik jeg gennem en canadisk gæst kendskab til en bog,…