Debattartiklar

Under tiden jag skrev boken Konstriket fick jag även frågan om jag ville vara talesperson för KRO/KIF i regionen. Vår politiska sekreterare introducerade länsvisa debattartiklar för att få genomslag i lokalpressen. Att ha en representant i varje region som skrivit under artiklarna i tillägg till riksordföranden gav artiklarna betydligt större spridning än om de bara skulle publicerats på kultursidorna i huvudstaden. Jag tackade ja, det innebar lite extra arbete att läsa igenom och ha synpunkter på de föreslagna inläggen, men det gav mig även en djupare insikt i hur pressen påverkar politiken och vice versa. Här har jag samlat artiklar som relaterar till konstnärers villkor.

Arbetet tillsammans med bokskrivandet inspirerade mig att kontakta lokala politiker för att införa MU-avtalet i kommunen. De kom i alla fall upp till miniminivå efter mitt medborgarförslag.

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts