Yttrandefriheten är grunden för demokrati

På senare tid har så många uttryckt med Eyorestämma “Vad kan vi göra?” Här en idé. Yttrandefriheten inskränks mer och mer. Dags att säga ifrån. Hör av dig till politikerna. Makten utgår från folket. De är betydligt mer känsliga för folkopinionen än du anar. Här hittar du dina riksdagsledamöter. Välj valkrets för ditt län. https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/…