Idérika Sydöland
|

Idérika Sydöland

Här har jag försökt samla den idérikedom som bubblat fram på Sydöland. Under årens lopp har många förslag lagts fram. En del har blivit verklighet som fiberbredband 😊. Kommunen har skapat Översiktsplan 2014 (det går att ladda ner olika delar) och Näringslivsstrategi 2015. Claes Elinder samlade sina tankar i boken Rädda Sydöland. Om du inte…

Nytt boende i Grönhögen/Sydöland? Intresseanmälan
|

Nytt boende i Grönhögen/Sydöland? Intresseanmälan

Nytt boende i Grönhögen? Det planeras för fullt i Grönhögen, för bostäder och verksamheter. Intresseanmälan har två syften. Dels för att markägare och exploatörer lättare ska få underlag för planering, dels för att i ett så tidigt skede som möjligt upprätta kontakten mellan intressenter och byggare. För mer information om vad som planeras, klicka här>>…

Äntligen hela Grönhögen
|

Äntligen hela Grönhögen

Efter att ha skrivit till politikerna att prioritera detaljplanen för Syrenvägen passade jag på att förstärka budskapet med insändare i tidningen. Både Barometern och Ölandsbladet publicerade, det kom till och med en positiv replik från kommunen! Sen kom beskedet, politikerna sa ja. Syrenvägen ska detaljplaneras! Så nu är alla detaljplaner på gång för Grönhögen. Politikerna…