Detaljer

Detaljer

Nu går det långsammare, eller rättare sagt syns detaljarbetet inte lika mycket som de stora penseldragen. Takavvattning monteras, ventilation och taklucka, plåtarbete, fillbräder och knutar spikas upp, små skavanker fixas som uppstått vid transport och stommontering. Längs tomtgränsen har jag börjat plantera buskar där man inte längre behöver komma in med maskiner och leveranser. Hos…