Nyheter på svenska

Nyheter på svenska

Jag har delat upp mitt nyhetsflöde via MailChimp efter språk, till att börja med kommer alla att få både News in English och Nyheter på svenska. Observera att innehållet inte kommer att vara detsamma för båda språk. För nyhetshändelser i Sverige kommer innehållet att läggas ut enbart på svenska, internationella evenemang kommer sannolikt på engelska….

News in English

News in English

I’ve separated my MailChimp news feed by language, to start everyone will receive both News in English and Nyheter på svenska. Please note that the content won’t be the same for both languages. For news happening in Sweden the content will be posted in Swedish only, for international events most likely in English. To opt…