Två månader kvar

Den 24 oktober är det kontrollbesiktning. Då ska allt vara klart, förutom någon detalj eller två till slutbesiktningen den 31 oktober. De närmaste två månaderna kommer det hända mycket i huset. Ventilation är mestadels på plats, innertaken glesade (man lär sig många nya ord) och i veckan isolerades vinden i huset och garaget. Fönsterbänkarna i kalksten (superfina) är utplacerade och en av många delleveranser anlände med golv, innerdörrar och radiatorer. Innerväggar klara på övervåningen med reglar och gips så rörmokare och elektriker kan börja sina arbeten. Vädret har varit gynnsamt för fasadmålningen. Ett stort tack till Ölands Bygg-Galleria för experthjälp med fasadkulören – den blekrosa nyansen blev helt perfekt! Och så fick jag klättra upp på övervåningen för första gången – utsikten blev som jag tänkt, men mobilen gör den inte rättvisa. Mer än nöjd med hur jag placerat huset!

Vi hade även ett uppföljande byggmöte med KA (kontrollansvarig) då vi passade på att göra lägeskontrollen. Det mäts och mäts och mäts igen, att huset står där det ska. Under byggmöten går man igenom rätt många detaljer, för att säkerställa att bygget är dokumenterat enligt alla regler. Det är mycket att hålla rätt på, bland annat att ritningar är rätt datum, att alla dokument skickats in till kommunen, betongkvalitet, energiberäkningar, fuktkvotsmätningar och egenkontroller (byggspråk för checklista) med mera med mera. För att ge snickarna de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb med fasadmålningen gick vi igenom egenkontrollplanen för utvändigt måleri. Nu styr vi ju inte över vädret, men ju jämnare torkförhållanden ju jämnare blir ytan. Man målar inte i direkt solsken för att färgen torkar för fort, då blir det lätt bubblor och sprickor. Är det för fuktigt torkar färgen för långsamt, då blir ytan matt. För att få en jämn fasad målar man hela sektioner på en gång, annars kan det lätt bli skarvar, som blir synliga i efterhand.

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts