Invald i KRO, Sommarens utställningar o kurser

Goda nyheter. Jag har blivit invald i KRO, Konstnärernas Riksorganisation www.kro.se För medlemskap krävs dokumenterad yrkesverksamhet. Juryn gör en helhetsbedömning av konstnärlig och teknisk kvalitet och uttrycksförmåga samt utställningar och andra uppdrag. Jag känner mig hedrad att få ansluta mig till denna skara. I sommar blir det inte mindre än tre utställningar, mitt i turiststråken…