Från teknik till inre sökande

Smålandsbygdens Tidning
fredag 8 oktober 1999
Närbilden

Från teknik till inre sökande


Inge-Li Persson

smbt1999_1
Eva Dillner växte upp i Linköping och USA, där hon bott och arbetat större delen av sitt liv. Längtan efter de svenska björkarna och sjöarna förde henne tillbaka, och nu bor hon i Paradis, Eksjö, där hon trivs nära naturen.

Ödet förde Eva Dillner till Paradis i Eksjö, där hon sedan ett år driver en speciell behandlingsterapi från USA, och hjälper människor att hitta mål och mening i livet. Mycket har hon hämtat ur sin tidigare yrkesbakgrund som struktureringsansvarig på ett storföretag i USA. Också där gällde det att hitta entusiasmen och kreativiteten i människan.
I USA har hon bott större delen av sitt liv. 1967 fick fadern anställning på Boeing, själv utbildade hon sig till civilingenjör i maskinteknik och gjorde sitt examensarbete om överljudshastighet i vindtunnlar på jetmotorer. Men den tekniska världen blev all trängre, och sökandet efter en större helhet och mening med livet tog över alltmer.
När hon äntligen tog steget och flyttade till Sverige, föll mycket i livet på plats. “Ibland måste man våga ta steg, och släppa taget”, säger hon själv.

Eva hittade hem i Paradiset

Från yrkesutbildningen till civilingenjör i maskinteknik – till struktureringssarbetet på en storindustri – till förändringsarbete på ett djupare personligt och andligt plan. Eva Dillners väg genom livet har varit lång och snårig. Men efter många år bosatt i USA har hon nu hittat ett hem i Paradis utanför Eksjö. Där driver hon sedan ett år tillbaka sitt eget företag Divine Design, som enda utövaren av SHEN-metoden i Sverige. SHEN är en amerikansk terapimetod som kopplar samman begrepp om känslornas natur, själen och klassisk fysik.
Idag försörjer hon sig både genom att ha enskilda behandlingar och kurser för personlig utveckling. Det hon lär ut har hon själv gått igenom. Personligt förändringsarbete är ofta smärtsamt, men desto mer berikande blir det när man hittar rätt – vad man är ämnad för att göra, säger hon.
– Du märker ofta på en person – om hon gör det hon vill göra så sprakar det om henne!

* Var är du uppväxt, och hur kom det sig att du utbildade dig i maskinteknik och flyttade till USA?

– Jag är född i Stockholm, men växte upp i Linköping, och somrarna tillbringade vi utanför Västervik. När jag var 14 är flyttade familjen till USA. Min far var civilingenjör och arbetade med aerodynamik vid Saab. 1967 nappade han på ett jobb på Boeing i Seattle, världens största tillverkare av flygplan.
– Ja, jag gick i hans fotspår. En som också inspirerade mig var Ulla Teige som var en av de första kvinnorna som studerade flygteknik i Sverige. Mitt examensarbete, bekostat av NASA, handlade om överljudshastighet i vindtunnlar på jetmotorer. Eftersom min far arbetade på Boeing inom just det området var det inte läge att fortsätta på samma företag. Jag hamnade istället hos världens största tillverkare av toapapper, Scott Paper.

* Där arbetade du med förändringsarbete, på vilket sätt?

– I USA får civilingenjörer ett bredare ansvar än här i Sverige, så jag fick arbeta med hela konceptet från början till slut med budget, inköp och produktion, vilket var mycket lärorikt. Det var inte bara det tekniska, utan även det praktiska och kontakten med människor, allt från dem ute på fabriksgolvet upp till vd:s. 1982 började jag arbeta med förändringsarbete och resultatförbättring.
– Det gäller att hitta vad människor tycker om, att hitta entusiasmen hos var och en för att kunna ta tillvara alla resurser. Vi bildade ett team med folk både från inköp och produktion för att tillsammans komma fram till vad som var viktigt och vad vi ville ha. Det är ju inte bara priset som styr. Gemensamt besökte vi leverantörerna och undersökte alternativ. Tack vare att vi tillsammans kunde välja leverantör blev alla nöjda. Och även om vi inte sparade pengar just då, så ledde detta samarbete till att vi senare kunde fortsätta samarbetet och pröva en annan leverantör som var ännu bättre. Den fanns på längre avstånd, men kvaliten och priset var så mycket bättre
– Vilket sen ledde till en besparing på 500.000 dollar om året.
– För att en organisation eller företag ska fungera bäst är samarbete och en klar vision första fokus – inte pengar. Man måste få de anställda engagerade i det de gör för att tillsammans hitta den bästa lösningen samt ta vara på varje individs talang och intresse.

* l Sverige är det dåligt med kvinnliga chefer inom näringslivet. Är det bättre i USA?

– Ja, verkligen, speciellt inom tung industri. Sen jag kom hit till Sverige, första gången 1994, för anställningsintervjuer ifrågasatte de om jag verkligen kunde klara av den chefsrollen som kvinna. Jag har ju redan gjort det! sa jag, men det hjälpte inte. Och det visar verkligen hur olika uppfattningar eller synsätt om hur “det ska vara” omedvetet styr oss.
– I USA är det lättare, eftersom företagen är tvingade att anställa kvinnor. Man har inte rätt att fråga om familjeförhållanden, och sexuella trakasserier betraktas som mycket allvarligt. Nyligen hörde jag en affärsman här i Sverige berätta om en man som blev stämd för det och måste betala en ofantlig summa i skadestånd. Han menade att här i Sverige skulle motsvarande situation bli en klapp på axeln på mannen Och det visar ju verkligen att kvinnor inte tas på allvar här.

* Så du gav upp tankarna på att fortsätta arbeta inom industrin?

– Ja, fast det var väl meningen, för jag har egentligen alltid känt att mitt tekniska kunnande och den yrkesvärlden varit för smal för mig. Jag sökte en större helhet och har också alltid varit intresserad av metafysik, astrologi och andlighet. Jag har länge mediterat och läst om de olika energierna i kroppen, chakras och så vidare. Men jag ville veta hur det egentligen fungerade i kroppen.

smbt1999_3
SHEN-behandlingen är effektiv för att förlösa gamla obearbetade känslor för att komma vidare i livet. Eva Dillner håller händerna över olika punkter där energifälten har kopplingar till olika känslor som exempelvis rädsla.  Foto: INGE-LI PERSSON

– 1991 kom jag i kontakt med SHEN-terapin som inbegriper känslornas natur, kroppsorganens reaktion på känslor och hur omedvetna kroppshållna känslor påverkar vårt beteende i kombination med kopplingen till biofältsfysiken. Metoden utvecklades av vetenskapsmannen Richard Pavek 1977 som utarbetade den grundläggande fysiken för biofältet, och när jag såg hans studier med biofältets struktur och flöde genom kroppen, föll allting bara på plats.
– Jag är också insatt i andra terapiformer och utbildad hypnosterapeut, men den här metoden finner jag vara mest effektiv. Mycket handlar om att förlösa gamla obearbetade och smärtsamma känslor som sätter sig fysiskt i kroppen och hindrar oss att gå vidare. Kroppen kan själv inte känna skillnad mellan känslomässig och fysisk smärta. När dessa känslor förlöses brukar besvären upphöra helt. Man har gjort studier som visar att SHEN är mycket effektiv exempelvis när det gäller migrän där den upphävs i 60 procent av fallen. Även mot depression, premenstruella och andra psykosomatiska besvär där ingen medicinsk orsak kan hittas och där den traditionella sjukvården inte kan råda bot.
– SHEN-metoden användes också effektivt efter skolmassakern i Dunblane i Skottland, för att bearbeta trauman, chock och mardrömmar. Den är bra för att gå in i sorgen, och hjälper oss att prata mer öppet med varandra.

* Varför heter ditt företag Divine Design?

-Det låter kanske lite pompöst, men tanken är ju den gudomliga skapelsen; Att varje människa har något unikt som just den är ämnad för att göra. Jag vill hjälpa människor att hitta det, och göra det som är just deras. När vi strävar efter något som inte är vårt, det är då det blir så fel.
– Min grundkurs heter Vägen till Paradis… är ingen dans på rosor”. Rosen är min symbol och jag bor ju i Paradis…
– Jag erbjuder två olika typer av kurser och behandlingar, dels djupdykningar för själen med kursen Vägen till Paradis… är ingen dans på rosor” och behandlingsformen SHEN, dels lättsammare former som kursen “Meditation i Ton” och behandlingar med hawaiiansk lomi-lomi massage för att bara njuta och slappna av.
-Det är så mycket som spelar in för att man ska hitta sin väg eller komma vidare i livet. Det kan vara en relation som måste brytas eller, som i mitt fall, var det själva flytten till Sverige som innebar att mitt liv föll på plats och andra saker följde naturligt på det. Det gäller bara att våga ta steget, släppa taget och kontrollen.
– Man kan hitta sin inre vilja genom att vara stilla, och det kan upplevas på olika sätt – som Gud, ett kraftljus eller en inre röst.
– Men allt det som är obearbetat måste först komma upp, och själv fick jag jobba mycket med mina föräldrar. Jag blev ju tvångsförflyttad till USA mot min vilja när jag var 14 år.
– Visst kan det vara smärtsamt, men har man väl fått vetskap om att något bättre väntar så är det värt det.

* Hur lång utbildning har SHEN-utövaren, och hur går behandlingen till?

– Det tar flera år att bli utbildad, för det krävs mycket praktik innan man är färdig, och man måste ju själv gå igenom sin smärta innan man kan hjälpa någon annan. Förutom kurserna krävs 200 handledda klientbehandlingar
-Man ligger på en speciell SHEN-bänk, jag lägger händerna på olika områden, och berör biofältet som genomströmmar kropp och sinne. En av minna klienter har liknat behandlingen som en kombination mellan rosenterapi, gestaltterapi och healing.

* Att gå in i djupet och möta sig själv kan vara skrämmande. Varför är vi så rädda för det?

– Jag tror det är den västerländska kulturen att man ska hålla igen sina känslor, alltid vara så stabil och inte gråta. Det naturliga har förträngts. Det är också industrisamhällets tryck att alla ska vara stöpta i samma form. Vi är rädda för att blotta oss själva och visa oss sårbara, för då visar vi vad vi behöver – närhet och kärlek.
– Så mycket i samhället fokuseras bara på arbete. När jag gick till en psykolog sa hon att “Bara du får ett jobb så löser det sig”. Men om man söker ett mer meningsfullt liv då!
-Vi år också rädda för kaoset inom oss, men det är ju redan så mycket kaos i världen.

smbt1999_2
Eva Dillner har haft stor nytta av sin tidigare 15-åriga karriär med förändringsarbete inom en storindustri i USA. – Jag kom i kontakt med alla slags människor från arbetare på fabriksgolvet till vd:s. Att hitta entusiasmen hos var och en, och ett gemensamt fokus är avgörande i allt förändringsarbete. Det är ju inte bara pengarna som styr. Foto: INGE-LI PERSSON

* Ditt arbete är att hjälpa andramänniskor och du ger hela tiden. Hur fyller du på dig själv?

-Jag tar hand om mig själv, äter och sover bra, mediterar och rör mig. Att träffa “vanligt folk” är också viktigt, och inte bara djupingar. Jag är med i Filmstudion och går på bio, sjunger i en gospelkör, och så är jag med i en dansgrupp genom Kulturverkstan Freja i Vetlanda. Där får man vara sig själv och släppa loss. Jag byter behandlingar med andra terapeuter exempelvis massage och rosenterapi.

* Är inte “New age” en snårskog att hitta rätt i bland alla flummiga terapier?

-Jo, verkligen. Det finns mycket som bara stryker på ytan, kurser i healing där folk tror man kan bota efter en helgkurs. Mitt råd, av egen erfarenhet, är att man inte ska gräva i något om man inte kan ta hand om det som kommer upp. När vi var unga skulle min kompis testa hypnos på mig efter att ha läst en bok om det, och det var inte speciellt trevligt, när det kom upp känslor och minnen som vi inte kunde hantera.

* Hur ser du på framtiden?

– Jag är optimist, och tror det blir alltfler nya sätt att skapa idéer och arbeta tillsammans på. Det blir nya konstellationer mellan människor, med olika infallsvinklar och inte längre så smala synfält. Jag tror alla kan hjälpas åt och bidra på olika sätt. Det blir både demokratiskt men man behöver ledare också, fast det kanske inte blir samma ledare varje gång. Om man vågar släppa loss makten och kontrollen.
– Vi ser ju redan hur nya typer av relationer växer fram. Man kanske inte är gifta med varann hela livet, man kanske inte bor på samma ställe. Det finns plats för varje relation att skapa sina egna sätt att vara – en större frihet.

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts