Animering Utgrunden 275 meter höga vindkraftverk
|

Insändare om energipolitiken, signerad AfS

Dela

Ännu en text inskickad till lokaltidningarna. Vi har skrivit om energipolitiken.

Lämna inte svenska folket med springnotan

Efter första världskriget satsade Sverige på industri och utveckling av högre utbildning. Man insåg att ett litet land som Sverige skulle stå sist i kön om det blev krig igen. Flygindustrin och SAAB skapade en teknisk utveckling med ingenjörer som var världsledande inom sina områden. Det var svenska ingenjörer och entreprenörer som förvandlade Sverige till ett innovativt och högteknologiskt land, med företag i framkanten av utvecklingen. Stabil, säker och billig el från vattenkraft, kärnkraft och värmekraft, redan då nästintill fossilfritt, gav förutsättningar för våra företag att växa. Andra länder avundades vår stabila elmarknad. Vi blev ett av topp tre länder i utvecklingen av bland annat kärnkraft. Det var flit och redlighet som byggde Sverige starkt, inte bidrag.

En rad okloka beslut och en dröm om att omdana Sverige via social ingenjörskonst, har nu skapat ett helt annat Sverige. Våra skattemedel används inte längre klokt, bidrag slussar ut våra skattepengar i en allt snabbare takt och det verkar inte finnas någon hejd på antalet strateger, utvecklare och samordnare som vi förväntas försörja i offentlig sektor.

EU krävde att Sverige skulle öppna upp sin elmarknad med fyra olika prisområden samt att sjuttio procent av vår elproduktion skulle vara tillgänglig för export. Elnätet som kopplar oss samman med Sydeuropa gör det fritt fram för utländska bolag att exploatera vår natur med industriella vindkraftsanläggningar som ger stor påverkan på miljö och människor. Svenska skattebetalare belastas med kostnaden för elnätet och elen är såld till kontinenten via så kallade ppa-avtal.

Redan de gamla ölänningarna förstod att bara när det är malbörd (vind nog att mala) är kvarnen till nytta. Även de modernare varianterna producerar el endast när det blåser. För att kompensera bortfallet av el från vindkraft när det är stiltje behövs reservkraft. Allt oftare eldas upp till 140 000 liter olja i timmen på reservkraftverket i Karlshamn.

MP, med god hjälp av S och C, har drivit på för stängning av kärnkraften i förtid. EU:s vattendirektiv påför i stort sett alla producenter av vattenkraft en tidskrävande och kostsam omprövning av tillstånd. Vårt stabila elsystem monteras ned. Företag klarar inte elräkningarna och stänger sina verksamheter[1]. Familjer undrar hur de ska klara vintern eller ha råd att åka till jobbet.

Vi säger nej till EU. Återinför ett prisområde för el i hela Sverige. Återför självbestämmandet över vattendirektiv till riksdagen i Sverige. Stäng kranen till övriga Europa för elexport.

Stoppa all vidare vindkraftsutbyggnad. Stäng och avveckla befintlig vindkraft. Återställ naturlandskapet från avvecklad vindkraft i den mån det är möjligt. Värna det kommunala vetot mot vindkraft.

Låt ingenjörer ta fram planer för en återuppbyggnad av kärnkraften. Samhällsviktig infrastruktur ska vara svenskägd. Före 1990-talet var i stort sett all samhällsviktig infrastruktur i vårt land svenskägd genom myndigheter eller statliga bolag. 

Priset på el i Sverige ska var stabilt, förutsägbart och prisvärt för svenska konsumenter och företag. Slopa straffskatter på el och drivmedel, och sänk reduktionsplikten.

Lämna inte svenska folket med springnotan.

Alternativ för Sverige (AfS)

Eva Dillner, civilingenjör, Mörbylånga, kommun- & riksdagskandidat
Sven Valerio, forskningsingenjör, Örnsköldsvik, riksdagskandidat
Ola Ulvås, matematiklärare, Karlskrona, riksdagskandidat


[1] Elpriserna stänger bageriet, Barometern 17/08/2022

close

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.