Beslut om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (28175444) (0)_TMP s2
|

Aurora Natura 2000 länsstyrelsen beslut

Länsstyrelsen Gotland har beslutat att bevilja Natura 2000 tillstånd för Aurora, mellan Öland och Gotland. 370 verk 370 meter höga.

Vindkraftparken kräver flera tillstånd, och detta Natura 2000-tillstånd som Länsstyrelsen beslutat om är bara ett av dem. Det kommer separata beslut avseende tillstånd enligt Lagen om Sveriges ekonomiska zon (Länsstyrelsen Gotland bereder detta ärende åt regeringen som fattar beslut), kabeldragning och landanslutning med mera.

Besluten som nu fattas av Länsstyrelsen på Gotland är sista steget innan allt skickas till regeringen för beslut. Vid samråden har vi alla kunnat skicka in synpunkter. Vem som helst kan överklaga MEN att det är upp till domstolen att avgöra om de har klagorätt. Anser domstolen att de inte har klagorätt så kommer de att avvisa överklagandet. Mer om klagorätt finns att läsa från sidan 92 i Naturvårdsverkets handbok 2017:1 Natura 2000 – Förutsättningar för prövningar och tillsyn i Natura 2000-områden (naturvardsverket.se). Handboken hänvisar i sin tur till avgöranden från mark- och miljööverdomstolen som vanligen kan hittas på domstolens hemsida eller via en enkel sökning via internetsökmotor.

Sista dag att överklaga Natura 2000 beslutet är 2 maj. Läs mer på länsstyrelsens hemsida

Birdlife på Gotland har lämnat in överklagan, föreningen Motvind Sverige kommer också att göra det. Vill du stötta kampen, bli gärna medlem.

Här kan du läsa beslutet:

Aurora var startskottet för mitt engagemang i vindkraftsfrågan, sedan dess har samråden avlöst varandra. Jag har lärt mig oerhört mycket och hittat nya vänner på vägen. Vindkraften är framförallt ett politiskt projekt styrt av EU. Vi hade tidigare ett av världens bästa system för elförsörjning, byggt av ingenjörer.

Avslutar med min första insändare från hösten 2021

Kvarnen är bara till nytta när det är malbörd. Ölandsbladet 16/11/2021
Kvarnen är bara till nytta när det är malbörd. Ölandsbladet 16/11/2021

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts

Leave a Reply