DinKonst Gallery Kultivera Tranås

Dela

Om
Din Konst är ett tillfälligt ”pop-up” galleri skapat som ett konstverk i sig under konstresidenset Kultivera 1- 31 augusti, iden bygger på en interaktion med konsten som medel. Att skapa ett galleri för samtidskonsten, med fokusering på det lokala kulturlivet. Att visa på konstens förmåga till möten och att utnyttja dessa för att skapa förståelse människor emellan. Konst är en förenande kraft oavsett uttrycks form, vilken till sin natur samtidigt både ställer frågor och ger svar.

/Karl Larsson
som är en av deltagarna i Connecting Creativity Artists in Residency 2014 i Tranås:
Elena Mazzi från Italia, Lauren Heckler från Wales, Vasken Mardikian från Belgien, Karl Larsson från Sverige, Fra Beecher från Wales och Tanya O’Keeffe från Irland.

Jag fick en inbjudan att delta i samlingsutställningen på Galleri DinKonst som en av de lokala konstnärerna. Galleriet ligger på Storgatan 19 i Tranås, utställningen öppnar på fredag 22 augusti kl 13 med presentation/vernissage kl 17. Utställningen pågår t.o.m. lördag 30 augusti, då Konstrakan avslutar veckan Konst i Sommenbygd.
Öppettider
About
Din Konst is a temporary ”pop-up” gallery created as an artwork during the art residency Kultivera 1-31 august. The idea of the art as something that creates intreaction between people. Din Konst is an contemporary gallery / art space with an focus on local culture. To show the capability of art as a connector and factor for differnt people to create mutal respect for eachoter. Art is a pull together force no matter expression, that to its nature at the same time gives answer and creates questions.

/Karl Larsson

Varmt välkomna! Welcome!
close

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.