Ledningskollen

Snart är det dags att göra i ordning trädgården. Innan man börjar gräva måste man kolla var alla ledningar är nedgrävda. På ledningskollen.se kan man som fastighetsägare begära ut karta så man vet på ett ungefär var allt ligger när man planerar. Innan entreprenören sätter skopan i marken begär han ut en fysisk utsättning. Denna vecka har el-, tele- och fiberledningar markerats på tomten. Kartorna jag fick stämmer inte helt överens med verkligheten, det ligger en extra elledning längs björkarna, sen har vi under bygget flyttat friggeboden och förlängt elkabeln. IP Onlys fiberinstallation till friggeboden syns överhuvudtaget inte, vi har dragit nytt grönt rör fram till elskåpet på det nya huset. Tidigare inlägget Under ytan visar placering av dagvattentank, stenkista och tillhörande rör. Tanken hamnade närmare träden än jag ritat in och stenkistan närmare hörnet med rör mellan träden. Många bilder men man vet aldrig vad man kan tänkas vilja göra i framtiden, och då är det enklare att ha allt dokumenterat på ett ställe.

Följ via epost - alla inlägg

Similar Posts