Aurora vindkraft förbereder ansökan till Regeringen
|

Aurora vindkraft förbereder ansökan till Regeringen

Det är lätt att missa den där lilla notisen. Ännu ett samråd, ännu en ansökan om vindkraft i våra vatten runt Öland. Jag har tappat räkningen på alla synpunkter och debattartiklar jag skrivit de senaste två åren. Innan vi ger oss in på Aurora, en uppdatering om Utgrunden. Utgrunden Regeringen har ute på remiss en…

Debattartikel i Epoch Times
|

Debattartikel i Epoch Times

Första debattartikeln i Epoch Times. Jag och Andreas Feymark skriver om och lyfter den viktiga frågan om ljud- och ljusföroreningar från storskaliga vindkraftverk! Tystnad och mörker snart ett minne blott med vindkraft 14062023 “Ett stabilt elsystem är grundläggande för ett fungerande samhälle, och kommande generationer ska inte behöva undra vad visan Blinka lilla stjärna handlar om.”

MKB Aurora vindkraft mellan Öland & Gotland
|

MKB Aurora vindkraft mellan Öland & Gotland

Den nya regeringen fick många röster för att de skulle ändra kurs i energifrågan. Visserligen öppnar man upp för kärnkraften, men vindkraftens utbyggnad fortsätter i rask takt. Nu är det dags för Aurora med MKB, miljökonskekvensbeskrivning, sista steget innan regeringen säger ja och för evigt ändrar Östersjön mellan Öland och Gotland. Länk till mkb dokument…

MKB för Södra Victoria i Östersjön
|

MKB för Södra Victoria i Östersjön

Det gäller att ha koll på kungörelseannonserna på näst sista sidan i lokaltidningen. RWE Renewables ansöker om Natura 2000 tillstånd för uppförande och drift av en havsbaserad gruppstation med vindkraftverk vid Södra midsjöbanken, sju mil sydost om Ölands södra udde. Ansökan avser uppförande och drift av 100 stycken 295 meter höga vindkraftverk inom Natura 2000-omrädet…

Jag kan inte räkna dem alla… nästa Cirrus
|

Jag kan inte räkna dem alla… nästa Cirrus

Det verkar inte finnas någon hejd på alla planer för storskalig vindkraftsindustri i Östersjön. Annonsen för samråd om Cirrus dök upp i KalmarPosten för några veckor sen. Söder om Karlskrona. Det är också söder om Öland. När jag tittar närmare på kartan verkan den ligga rätt nära Neptunus. Denna gång är det Freja Offshore som…

Motvind Öland
|

Motvind Öland

Jag har startat en Facebookgrupp Motvind Öland. Det är nu så många samråd runt om vår ö och det blir många konversationstrådar. En grupp ger oss bättre möjlighet att kommunicera med varandra och dela information och kunskap. Dessutom ett lätt sätt att samla signaturer för skrivelser som ska skickas in till samråd, myndigheter och politiker….

Samråden avlöser varandra
|

Samråden avlöser varandra

Även om regeringen aviserat att kablar till havsbaserad vindkraft ska bäras av exploatören och inte svenska skattebetalare, fortsätter planeringen. RWE Södra Victoria planeras sydost om Öland. Nu vill de göra bottenundersökningar i Kalmarsund inför nedläggning av elkabel mellan Björkenäs i Torsås kommun och vindkraftsanläggningen. Synpunkter skickas in senast 28 februari. Jag begärde ut samrådsunderlaget, de…

Ett axplock om vindkraft
|

Ett axplock om vindkraft

Vi börjar med en videofilm från strandkanten i Albrunna som visar hinderbelysningen från vindkraftverken i Ljungbyholm. Filmat med mobilkamera från strandkanten i Albrunna i dec ’22. Kvällstid är hinderbelysningen väl synlig från de 8 vindkraftverken i Ljungbyholm. De ligger mer än 4 mil bort, är 200 meter höga, med navet (och belysningen) på 125 meters…

Neptunus: vind- och vätgasindustri i Östersjön?
|

Neptunus: vind- och vätgasindustri i Östersjön?

Ännu en havsbaserad industriell vindkraftsanläggning planeras i Östersjön: NEPTUNUS. Jag börjar med att saxa det väsentliga ur samrådsunderlaget: Neptunus Energipark AB är ett helägt dotterbolag till OX2 AB … planerar nu för en etablering av en energipark till havs i Östersjön, sydost om Blekinge läns kust inom Sveriges ekonomiska zon. Det aktuella projektområdet för energiparken…