VOICES

 • You paint what I see in deep meditation
 • Art that speaks to the soul
 • Timeless
 • Magical
 • Mystical
 • Dreamy
 • Inspiring
 • Emotional
 • Healing
 • Like stars being born
 • A journey through Cosmos and Mother Earth
 • Your art is orgasmic
 • The colors and shapes in her designs are as full of peace and harmony as a yoga class
 • You channel the unformed

RÖSTER

 • du fångar det formlösa
 • du målar det jag ser i djup meditation
 • konst som går rätt in i själen
 • en skapande glädje som smittar av sig
 • tidlös
 • magisk
 • trolsk
 • full av känslor
 • drömmande
 • inspirerande
 • helande
 • som en stjärnfödsel
 • en resa i Kosmos och Moder Jord
 • din konst är orgasmisk
 • färgerna och formerna i hennes motiv är lika fulla av lugn och harmoni som ett yogapass
 • härligt måleri, friskt, ovanligt - eget manér

Press