VOICES

 • You channel the unformed
 • You paint what I see in deep meditation
 • Art that speaks to the soul
 • A creative joy that is contagious
 • Looking at your art makes me shiver with pleasure
 • Very spiritual, high level work
 • Delightful painting, fresh, unusual - indivual style
 • Like stars being born
 • Your art is orgasmic
 • A journey through Cosmos and Mother Earth
 • The colors and shapes in her designs are as full of peace and harmony as a yoga class
 • Timeless
 • Magical
 • Mystical
 • Full of Emotion
 • Dreamy
 • Inspiring
 • Healing

RÖSTER

 • du fångar det formlösa
 • du målar det jag ser i djup meditation
 • konst som går rätt in i själen
 • en skapande glädje som smittar av sig
 • tittar på din konst å njuter å ryser av välbehag
 • mycket andligt, hög verkshöjd
 • härligt måleri, friskt, ovanligt - eget manér
 • som en stjärnfödsel
 • din konst är orgasmisk
 • en resa i Kosmos och Moder Jord
 • färgerna och formerna i hennes motiv är lika fulla av lugn och harmoni som ett yogapass
 • tidlös
 • magisk
 • trolsk
 • full av känslor
 • drömmande
 • inspirerande
 • helande

Press

Artiklar