About

Eva Dillner Jan 12, 2014 in front of A197
Eva Dillner Jan 12, 2014 in front of A197

EVA DILLNER is a contemporary artist, metaphysical author and therapist specializing in creative and therapeutic processes for inspiration and transformation. Artistically, she expresses herself via abstract expressionism, where both emotions and spirituality play a significant role.

 

EVA DILLNER är en internationellt yrkesverksam konstnär, författare och terapeut som specialiserat sig på kreativa och terapeutiska processer för inspiration och transformation. Konstnärligt uttrycker hon sig via den abstrakta expressionismen, där både känslor och andlighet spelar en betydande roll.

Contact

EVA DILLNER

Divine Design
Nybovägen 18D
38663 Degerhamn

SWEDEN

Email: eva@evadillner.com
Mobile: +46 (0)733 864 364