Jag skulle vilja veta

with No Comments

Att söka utställningsmöjligheter är en återkommande syssla för konstnären. Som yrkesverksam konstnär med F-skatt och moms så är förstås villkoren som arrangören erbjuder en av alla faktorer som avgör hur intressant det skulle vara att ställa ut just där. Tyvärr lyser informationen med sin frånvaro på många hemsidor för konsthallar, museer, gallerier och konstföreningar. Här kommer en lista på vad jag skulle vilja veta:

 • hur hanterar ni utställningsansökningar
 • har konsthallen en speciell inriktning/profil eller är allt av intresse
 • vem kontaktar jag om jag är intresserad av att ställa ut
 • ansökningsformulär/specifikation på text/bilder som ska skickas
 • när fattas beslut
 • sparas ansökningar eller behöver konstnären söka till varje utställningsperiod
 • ritning på utställningsytan samt fotografier
 • färg på väggar/skärmar, upphängningssystem, podier, assistans vid hängning och annan praktisk information
 • antal besökare per år och huvudsakliga målgrupper
 • antal utställningar per år
 • kontraktsvillkor i detalj, MU-avtalet inkluderar kostnader som transport av konstverk, försäkring, resor, boende och traktamente för konstnären, affischer, annonser, vernissagekort, kataloger och annan PR, medverkandeersättning för konstnärens tid, utställningsersättning för att verken visas offentligt
 • konstinköpsbudget/garantiköp
 • eventuell provision % om galleriet drivs i kommersiellt syfte

Att publicera denna information på hemsidan skulle underlätta både för konstnärerna och arrangörerna. Det finns konsthallar som lägger ut all information man kan önska, det gör det lätt att fatta ett beslut. Är detta något för mig, eller inte. Men oftast får man ställa frågor bit för bit när man väl hittat en kontakt och börjat nysta.

Har jag glömt något?