Book & Art Events. Bok & konstevenemang.
with No Comments

English (svenska följer) An early retirement present to myself, I’m turning 65 in December. I’ve bought a lot in Grönhögen on the island of Öland in the Baltic Sea. Look it up on the map at Nybo 154, 38663 Degerhamn, Sweden. It’s the … Read More

Hur kan jag puffa min kommun till bättre villkor för konstnärer?
with No Comments

Sakta men säkert anammar kommuner bättre villkor för yrkesverksamma konstnärer. Vi kan hjälpa dem på traven. En första fråga till kommunens nämnd med ansvar för kulturfrågor kan se ut så här: Hej! I de flesta kommuner är ersättningar till konstnärer … Read More

Debattartiklar
with No Comments

Under tiden jag skrev boken Konstriket fick jag även frågan om jag ville vara talesperson för KRO/KIF i regionen. Vår politiska sekreterare introducerade länsvisa debattartiklar för att få genomslag i lokalpressen. Att ha en representant i varje region som skrivit … Read More

Følelse og sammentrækkelighedsfaktoren
with No Comments

En ny model for psykosomatiske sygdommes opståen av Richard Pavek översättning Tove Asmussen Richard R. Pavek er leder af The SHEN Therapy Institute. Nærværende tekst var manuskript til et foredrag holdt på opfordring ved den stiftende konference for The Chinese … Read More

Information om SHEN terapi – Tove Asmussen
with No Comments

Information om SHEN terapi av Tove Asmussen (Nærværende artikel blev publiceret i det norske blad “Alternativt Nettverk” i nr.6/l997 – i en lidt ufuldstændig version). Information om SHEN®* terapi af Tove Asmussen. * SHEN® er ett registreret “Service Mark” for the SHEN Therapy Institute, Sausalito, … Read More

New website in the works
with No Comments

2017 I’m building a new site here at www.evadillner.com. The old one remains at evadillner.weebly.com. Please be patient while construction is in process. 2017 bygger jag en helt ny hemsida här på www.evadillner.com. Den gamla ligger tills vidare kvar på evadillner.weebly.com.

Konst i Region Jönköpings län
with No Comments

De flesta regioner har en samlingssida på nätet där man kan hitta alla aktörer inom konsten. Tyvärr har min hemregion ännu inte skapat detta enkla verktyg så man lätt kan hitta alla aktörer och varandra. För att göra det enkelt … Read More

Konsten att puffa politiker
with No Comments

Sen jag började rota i konstnärernas villkor har jag försökt förstå vem som fattar besluten. Vilka dörrar måste man knacka på för att få till en ändring så MU-avtal, 1% regeln och upphovsrätt respekteras, budgeteras och efterlevs. Är det tjänstemännen … Read More

Konstsupporten
with No Comments

Att jobba som konstnär innebär mycket ensamarbete. Vi behöver alla någon att rådfråga eller bolla med. Precis lagom till min bok Konstriket publicerades drog Konstsupporten igång, en frågekolumn om konst som vänder sig till konstnärer som önskar få vägledning i … Read More

BUS-enkelt
with No Comments

Jag ställer ju ut rätt ofta i kommunala konsthallar och gallerier, antingen i kommunens regi eller konstföreningens. I samband med utställningen ska det tryckas affischer, kataloger, program och även publiceras på nätet. Som konstnär har man rätt att få betalt … Read More

Jag skulle vilja veta
with No Comments

Att söka utställningsmöjligheter är en återkommande syssla för konstnären. Som yrkesverksam konstnär med F-skatt och moms så är förstås villkoren som arrangören erbjuder en av alla faktorer som avgör hur intressant det skulle vara att ställa ut just där. Tyvärr … Read More

Jurybedömda utställningar
with No Comments

Mycket av mitt måleri skapas under somrarna på Öland. När jag kommer hem beställer jag kilramar, spänner upp, signerar och fotar årets kollektion. Den senaste veckan har jag ägnat åt att söka jurybedömda utställningar. Hittade tre intressanta möjligheter, en regional, … Read More

1 2 3 4